Så det så!

JWittgensteinag hade en gång en studentkamrat som började läsa filosofi. Han kom till Wittgenstein. Intressant, sa jag, vad handlar det om? Språket, sa han. Om vad man kan och inte kan säga. Han visade kursboken:  Tractatus logico-philosophicus. Läs något, bad jag. Han tvekade men läste lydigt upp ett stycke. Jamen, sa jag, det där begrep jag ju. För det tyckte jag faktiskt.

Han svarade med en blick av lika delar sårad fåfänga och förakt. Det gör du inte alls!

Senare umgicks jag mer med teologer. Lugnast så, för bibelsprängd är det okej vara även som lekman, då blir de bara glada.

Den som vill veta mer om Wittgenstein kan alltid börja med Ludwig Wittgenstein på Wikipedia och jobba sig vidare.

Annonser