Om klokhet

Läste i morgontidningen om klokhet. Och om vishet, vilket kanske inte är riktigt samma sak.

Vad menas med vishet? En stor livsfråga som dagens akademiska filosofer för det mesta lämnar därhän. Men en österrikisk forskargrupp tog frågan på allvar, intervjuade 47 av landets klokaste personer och sammanställde en bok med vishetens fem principer.

Docenten i filosofi Henrik Bohlin resonerar vidare kring begreppen utifrån denna undersökning:

Med Aristoteles som utgångspunkt betonar de att klokhet inte kan reduceras till allmänna principer utan kräver en praktisk förmåga, utvecklad genom lång erfarenhet, att läsa av enskilda situationer och över­väga möjliga handlingsalternativ […] sammanfattar ­resultaten under fem rubriker: öppenhet, förmåga att hantera sina känslor, empati, kritisk reflektion och övervinnande av kontrollillusioner. Dessa fem personlighetsdrag eller psykiska resurser utgör tillsammans vishet.

Är kontentan att vi visserligen kommer långt genom att kräva faktakoll, stringens och goda principer, men fortfarande är sorgligt strandsatta om vi inte samtidigt vågar mogna som individer?

Läs hela understreckaren här:

Att göra rätt även när ingen ser på – vishetens fem fundament

Annonser